2020

Laatste nieuws

Aan de leden van Zegveld Zorgt,

Wellicht tegen beter weten in maar eind maart hadden wij nog de hoop dat de Algemene Leden Vergadering in september of oktober van dit jaar gehouden kon worden. Wij hebben u eerder hierover geïnformeerd. Helaas heeft het akelige coronavirus ons ingehaald en zijn de maatregelen om dit virus in bedwang te houden deze week opnieuw aangescherpt. Zoals het er nu naar uit ziet zal dit nog wel enige tijd gaan duren.

De afgelopen periode is er door ons bestuur regelmatig vergaderd, omdat er een groot aantal belangrijke punten op de agenda stonden.

De pilotperiode waar Zegveld Zorgt vier jaar geleden mee is begonnen, is in 2018 verlengd en loopt af op 1 december 2020. Met de gemeente Woerden moest Zegveld Zorgt nieuwe afspraken maken die in een convenant worden vastgelegd welke uiterlijk 1 december 2020 gereed is.  In de loop van 2020 is bij Woerden Wijzer de werkwijze met casemanagers ingevoerd. Door deze nieuwe situatie moest ook de werkwijze van Woerden Wijzer en de rol van Zegveld Zorgt opnieuw op elkaar afgestemd worden. Dit betekende dat er ook gekeken werd naar de rol van de dorpsconsulent.

Lees meer...

Centrale Corona-zorg

Dit bericht is overgenomen van de website van Huisartsenpraktijk Zegveld.

Gezamenlijk huisartsenspreekuur voor patiënten verdacht van een Coronabesmetting

Patiënten uit Woerden, Kamerik en Zegveld die mogelijk besmet zijn met het Coronavirus en niet-uitstelbare zorg van de huisarts nodig hebben, worden sinds maandag 30 maart 2020 gezien op één locatie: Medisch Centrum Molenvliet (MCM). Huisartsen uit deze 3 plaatsen zijn per toerbeurt aanwezig in het centrum.

Afspraak maken

Een patiënt die gezondheidsklachten heeft, neemt volgens de normale route contact op met de eigen huisartsenpraktijk. Hij (of zij) krijgt een afspraak bij de huisarts op Medisch Centrum Molenvliet als de assistente van de eigen huisarts een consult noodzakelijk acht en er een mogelijkheid bestaat dat de patiënt besmet is met het Coronavirus. Heeft een patiënt geen klachten passend bij een besmetting met Coronavirus, maar is een consult bij de huisarts wel noodzakelijk, dan vindt dat consult in de eigen huisartsenpraktijk plaats. Zonder afspraak kan een patiënt niet terecht bij Medisch Centrum Molenvliet.

Lees meer...

Voortgang De Pionier

Beroepsprocedure vertraagt start bouw De Pionier Zegveld

(bericht van Pieter Akkermans, ontwikkelmanager Cazas Wonen / Groen West en het bestuur van Zegveld Zorgt)

Rond deze tijd hadden we u willen melden dat de nieuwbouw van De Pionier in Zegveld is gestart. De voorbereidingen voor de bouw zijn echter stilgelegd nadat enkele omwonenden in beroep zijn gegaan tegen het plan. We moeten nu deze procedure afwachten. Dit betekent in ieder geval een half jaar vertraging.

Op dit moment is nog niet te zeggen hoe lang het duurt voordat de Raad van State een uitspraak doet in deze zaak. Op zijn vroegst dit najaar kunnen we goed inschatten hoe het traject verder zal verlopen. We informeren u weer zodra er meer duidelijkheid is. Zolang er onzekerheid is over de aanvang van de bouw zullen we ook de toewijzing van de woningen nog niet starten.

Lees meer...

Zegveld Zorgt in Corona-tijd

Vanwege Covid-19 zijn alle activiteiten van Zegveld Zorgt helaas tot nader order geannulleerd. Mocht dit wijzigen dan informeren wij u hierover via de website en onze Facebook pagina. 

Zegveld en de Meije en de gevolgen van het corona virus

Niemand ontkomt er meer aan. We ondervinden allemaal de gevolgen van het Corona-virus. In het dorp is het stiller geworden, de scholen zijn vooralsnog tot 6 april gesloten, de kerken zijn leeg, de bibliotheek is dicht. In het Activiteitencentrum en de Milandhof is het stil, de sportvelden zijn leeg. Het is een onzekere tijd. Er zijn deze week strengere maatregelen getroffen die ervoor moeten zorgen dat we het virus onder controle krijgen. We moeten ons realiseren dat het ongelooflijk belangrijk is dat we ons ook aan de spelregels houden.

Door de verscherpte maatregelen is het duidelijk geworden dat alle feesten rondom Koningsdag, 75 jaar Bevrijding etc. etc. moeten worden afgelast. Heel erg jammer voor alle enthousiaste mensen die zoveel energie hebben gestoken in de organisatie van hun evenement. Hopelijk kunnen er in de loop van 2020 toch nog een aantal festiviteiten doorgaan.

Door alle nieuwe maatregelen is het niet meer mogelijk om met grote(re) groepen mensen naar het bos, het strand of een bouwmarkt te gaan. Ook wordt verzocht een bezoek aan de supermarkt te beperken tot één persoon. Winkels gaan een ‘scherp deurbeleid’ voeren.

Lees meer...