WLZ

Langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen wordt geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze vervangt de AWBZ.

Informatie over langdurige zorg kunt u vinden op de website https://www.regelhulp.nl/bladeren/zorgstelsel/wIz-zorg/

De dorpsconsulent Henk Oskam kan u hierover ook adviseren.

U kunt Henk bellen voor een afspraak op dinsdag, woensdag en donderdag.

Het adres is Hoofdweg 70, 3474 JG Zegveld. Het inloopspreekuur is op dinsdag van 9.30 tot 10.00 uur en woensdag van 15.30 tot 16.00 uur

Het telefoonnummer van de dorpsconsulent is 06-14 32 65 31.