Privacy Statement De Pionier

Uw privacy bij coöperatieve vereniging Zegveld Zorgt U.A. voor geïnteresseerden in het project “ De Pionier”

Inleiding

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Ook wij, krijgen als kleine zorgcoöperatie  te maken met deze wettelijke verplichtingen.
Uiteraard vindt coöperatieve vereniging Zegveld Zorgt U.A. hierna te noemen Zegveld Zorgt uw privacy zeer belangrijk.
Als u zich inschrijft als geïnteresseerde voor een woning in het project  “ De Pionier “ dan verstrekt u meer persoonsgegevens als bij een lidmaatschap van de coöperatieve vereniging Zegveld Zorgt U.A. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt onder verantwoordelijkheid van Zegveld Zorgt. Uw gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Zegveld Zorgt verwerkt uw persoonsgegevens voor de doeleinden die wij hieronder benoemen. Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk voor deze doeleinden

Gebruik van persoonsgegevens

Het belangrijkste doel van uw persoonsgegevens-verwerking is het bieden van dienstverlening voor woningbemiddeling. Onder woningbemiddeling verstaan wij het proces van inschrijving als woninggeïnteresseerde in het project “ De Pionier”.

Welke persoonsgegevens worden door  Zegveld Zorgt t.b.v. het project   

“ De Pionier“ verwerkt.

Voor de doeleinden die we genoemd hebben, verwerken wij de volgende gegevens:

 • NAW - gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • NAW - gegevens (naam, adres, woonplaats) eventuele contactpersoon
 • Telefoonnummer vast als mobiel
 • E- mail adres
 • E-mail adres contactpersoon
 • Geboortedatum en de geboortedatum van uw partner
 • Huidige woonsituatie
 • Zorgbehoefte
 • Inkomsten tabel

Hoe lang bewaart  Zegveld Zorgt uw gegevens?  

Zegveld Zorgt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij het vaststellen van de bewaartermijnen hanteren we de volgende regels.

 • Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt en er geen interesse meer is, worden uw gegevens binnen twee maanden verwijderd.
 • Het bewaren van uw persoonsgegevens is nodig, voor het directe doel van de verwerking, namelijk het ingeschreven blijven staan zolang u geïnteresseerd blijft in een woning in De Pionier.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zegveld Zorgt verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Zegveld Zorgt gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Website

Op de website van www.zegveldzorgt.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop die organisatie omgaan met uw gegevens. Wij raden u aan om het privacy- statement van deze organisatie te lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe  beveiligen wij persoonsgegevens .

Zegveld Zorgt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klachten en  aansprakelijkheid

Zegveld Zorgt wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen in dit privacy-statement aan te brengen. Wij adviseren u ook om dit statement regelmatig door te nemen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacystatement, wij beantwoorden deze graag. Met vragen over de gegevensverwerking die Zegveld Zorgt uitvoert kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming van Zegveld Zorgt. Deze is per e-mail bereikbaar via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit privacy statement  is opgesteld voor geïnteresseerde in het project “ De Pionier op 1 maart 2021

Meer informatie over de AVG en uw privacy kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegens.nl