De Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet

De ziektekostenverzekeraar is verantwoordelijk voor onder andere:

  • Wijkverpleging
  • Acute zorg (Huisarts, ziekenhuiszorg)
  • Intensieve kindzorg (IKZ)
    • Heeft uw kind vanwege een ernstige lichamelijke beperking toezicht nodig? Of zorg in de buurt? Dan heeft uw kind misschien recht op Intensieve Kindzorg (IKZ): een combinatie van bijvoorbeeld verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding.

Tot het vijfde jaar ligt het accent van de zorg voor deze kinderen meestal op medische zorg. Vanaf het vijfde jaar verschuift het accent vaak van medische zorg naar gehandicaptenzorg.
Uw kind kan thuis, op school, in een hospice voor kinderen of in een medisch kinderdagverblijf de intensieve zorg krijgen.