Bewegen voor ouderen

WandelschoenWekelijkse wandeling voor Zegvelders om te bewegen en elkaar te ontmoeten, met name gericht op dorpsgenoten die om wat voor reden dan ook niet makkelijk aan sportactiviteiten deel kunnen nemen.

Wanneer:   Iedere woensdagochtend van 10 tot 12 uur

Waar:         Startpunt voor de Milandhof, waarna we samen wandelen en koffie drinken. 
                    Rolstoel of rollator is geen bezwaar, daar vinden we een oplossing voor.

Wie:            Marja Meijers is coördinator van dit initiatief, haar telefoonnummer 691470. Er lopen vrijwilligers mee.    
                        
Aanmelden is niet nodig, u bent van harte welkom!