Ouder & kind café Zegveld

Vanaf 17 mei 2024 elke 1e en 3e vrijdag van de maand, organiseren wij een Ouder & Kind-café in Zegveld.

Logo kleinen Gro up
zijn een nieuw initiatief gestart in samenwerking met een aantal moeders uit het dorp.

Onze visie is erop gericht samenkomsten en gesprekken te realiseren. Wij richten ons op de leeftijdsgroep 0-4 jaar, onder begeleiding van ouders/verzorgers. Op de vrijdagochtend begint de inloop om 10:00 uur. Er zullen een knutselactiviteit en speelmogelijkheden zijn.

Deze bijeenkomst geeft ouders/verzorgers de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de leuke dingen van 0-4 jaar, maar ook over de minder leuke dingen die deze leeftijdsgroep met zich meebrengt. Denk hierbij aan slapeloze nachten, de NEE-fase, het weigeren te eten en alle andere dingen waar je als ouders/verzorgers tegenaan kan lopen in de opvoeding van een baby/peuter. Maar denk ook eens aan de overgang naar de basisschool.

Hoe mooi is het , als je het daar met elkaar over kunt hebben en elkaar tips en tricks kan geven op een laagdrempelige manier.

Verder zijn wij van plan regelmatig een professionele thema-ochtend te organiseren waarvoor een professional uitgenodigd wordt, bijvoorbeeld een slaapcoach, een voedingsdeskundige of een beweegcoach.

Wij zullen bij ouders/verzorgers peilen waar behoefte naar is.

De locatie van het Ouder & Kind Café is Molenweg 39 in Zegveld, bij de familie Van Ingen.
Wij hopen jullie vanaf vrijdag 17 mei om 10.00 uur welkom te mogen heten!

Graag tot dan, Denise, Hanin en Felicity.

Ouder en Kind Café Zegveld

 

 

Algemene ledenvergadering van 9 april

De Algemene ledenvergadering op 9 april jl. was een bijzondere editie voor Zegveld Zorgt.
In het eerste gedeelte van de avond werd er door het bestuur een toelichting gegeven op alle activiteiten en het financiële overzicht 2023.
Na de pauze was het tijd voor een bijzondere gebeurtenis. Na een pilot en een aantal jaren een convenant is er door de Gemeente Woerden en Zegveld Zorgt een overeenkomst voor onbepaalde tijd getekend.

Lees meer...

Financieel overzicht 2023

Klik hier voor het financiele overzicht.van 2023

Podcast 'In Woerden'

Te gast bij Erik Kroon in zijn podcast 'In Woerden'.
Een kijkje in de keuken van het Thuishuis, de telefooncirkel en
Stichting Thuishuis Woerden: https://inwoerden.com/podcast/