Uw privacy bij Zorgcoöperatie Zegveld Zorgt

Uw privacy bij coöperatieve vereniging Zegveld Zorgt U.A.

(versie 1 maart 2021)

Inleiding

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook wij als kleine zorgcoöperatie krijgen te maken met deze wettelijke verplichtingen. Uiteraard vindt coöperatieve vereniging Zegveld Zorgt U.A. hierna te noemen Zegveld Zorgt uw privacy zeer belangrijk.

Welke Persoonsgegevens worden door Zegveld Zorgt verwerkt

Zegveld Zorgt kan uw persoonsgegevens  verwerken, doordat u lid bent van onze zorgcoöperatie of gebruik maakt van onze diensten  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact of inschrijfformulier heeft verstrekt.

Zegveld Zorgt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw e-mailgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw Iban nummer
  • Uw geboortedatum

Waarom Zegveld Zorgt uw gegevens nodig heeft

 Zegveld Zorgt verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om schriftelijk,  ( per e-mail en/of per post ) te kunnen benaderen en voor de afhandeling van de betaling van het lidmaatschap.

Hoe lang Zegveld Zorgt Uw gegevens bewaart

Zegveld Zorgt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd worden de gegevens van uw binnen twee maanden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

 Zegveld Zorgt verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Zegveld Zorgt gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Website

 Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop die organisatie omgaan met uw gegevens. Wij raden u aan om het privacy- statement van deze organisatie te lezen.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

 U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe  beveiligen wij persoonsgegevens .

 Zegveld Zorgt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via e-mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klachten en  aansprakelijkheid

Zegveld Zorgt wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen in dit statement aan te brengen. Wij adviseren u ook om dit statement regelmatig door te nemen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacystatement, wij beantwoorden deze graag. Met vragen over de gegevensverwerking die Zegveld Zorgt uitvoert kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming van Zegveld Zorgt. Deze is per mail bereikbaar

Via e-mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit statement is aangepast op 1 maart 2021

Meer informatie over de AVG en uw privacy kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegens.nl