Aanmelding voor lidmaatschap

Aanmeldingskaart voor lidmaatschap zorgcoöperatie Zegveld Zorgt
De minimumcontributie is € 20,- per jaar.
Vul hier uw naam in

Vul hier uw adres in

Vul hier uw postcode in

Bul hier uw emailadres in

Gezinsleden kunnen zich apart laten inschrijven, zij hebben hierdoor stemrecht in de ledenvergadering.
De minimumcontributie voor een medegezinslid met stemrecht is € 10,- per jaar.
Invalid Input

Invalid Input

De minimumcontributie voor een medegezinslid met stemrecht is € 10,- per jaar.
Invalid Input

Invalid Input

Als u een hogere contributie wilt betalen is dat van harte welkom.
Neem de cijfers over die hiernaast worden afgebeeld.
Invalid Input