WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (afgekort Wmo) regelt de ondersteuning voor mensen met een beperking bij het zelfstandig wonen en deelnemen aan de samenleving. In Zegveld wordt de Wmo uitgevoerd door Welzijn Woerden.

Voor meer voor informatie over de Wmo kunt bij onder andere terecht bij de dorpsconsulent, Henk Oskam.
Voor algemene informatie over de Wmo verwijzen wij u naar de website https://www.regelhulp.nlDit is de online wegwijzer van de Rijksoverheid naar zorg en ondersteuning.

Het bezoekadres van de dorpsconsulent is: Hoofdweg 70, 3474 JG Zegveld. U kunt terecht op dinsdag, woensdag en donderdag.
Het inloopspreekuur is op dinsdag van 9.30 tot 10.00 uur en op woensdag van 15.30 tot 16.00 uur.

U kunt Henk Oskam telefonisch bereiken op nummer 06-14 32 65 31.