Doelstelling

Doel en organisatie

Hieronder worden doel en organisatie van zorgcoöperatie ‘Zegveld Zorgt’ omschreven.

Doel

o    Inwoners van Zegveld hulp, zorg en ondersteuning bieden. Hiermee wil Zegveld Zorgt het welzijn van de inwoners verhogen en hun zelfredzaamheid bij ziekte of ouderdom vergroten. Zegveld Zorgt wil hierdoor bereiken dat inwoners die op hulp zijn aangewezen, zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk in het dorp kunnen blijven wonen.

Doelgroepen

o    Inwoners met vragen over welzijn en maatschappelijke ondersteuning.
o    Inwoners die problemen hebben door het ouder worden en die alleen of samen met een ander gezinslid (nog) zelfstandig wonen.
o    Inwoners die door een ziekte of een beperking in een kwetsbare positie verkeren en die hulp kunnen gebruiken.

Activiteiten

Zegveld Zorgt richt zich op de navolgende activiteiten:
o    Inwoners die een beroep doen op de WMO begeleiden bij de aanvraag en helpen bij het zoeken van een oplossing.
o    De zelfredzaamheid van inwoners met een zorgvraag bevorderen door begeleiding bij het zoeken van hulp.
o    Inwoners die problemen hebben door ziekte of een beperking, helpen bij het zoeken van adequate huisvesting en/of het regelen van hulpmiddelen.
o    Het signaleren van knelpunten in de thuissituatie van inwoners en nagaan of er hulp nodig is.
o    Hulp en zorg verlenen door het inzetten van vrijwilligers, bij voorkeur in samenwerking met bestaande vrijwilligersorganisaties.
o    Mantelzorgers die overbelast zijn ontlasten door vrijwilligers in te zetten.
o    Op beperkte schaal hulpmiddelen uitlenen in eigen beheer.
o    Werken aan geschikte ouderenhuisvesting waardoor inwoners langer in Zegveld kunnen blijven wonen.
o    Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en thema-avonden voor leden en inwoners.