Laatste nieuws

De gemeente Woerden stelt dat aan een aantal van de werkzaamheden van de dorpsconsulent door inwoners zelf vorm kan worden gegeven. Bij kleine(re) hulpvragen wordt dit al gedaan en wordt de dorpsconsulent ondersteunt door vrijwilligers die advies en hulp kunnen bieden op allerlei verschillende manieren, ieder met zijn eigen deskundigheid. Door de wijzigingen in de sociale agenda van de gemeente Woerden was er géén mogelijkheid door te gaan met een dorpsconsulent in de huidige vorm. Een eerste voorstel van de gemeente was een aantal casemanagers toe te wijzen aan Zegveld Zorgt en de functie van dorpsconsulent te laten vervallen.

Zegveld Zorgt is echter opgericht met het doel het welzijn van de inwoners van Zegveld en de Meije te verhogen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Daarmee willen wij bereiken dat inwoners die op hulp zijn aangewezen zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk in het dorp kunnen blijven wonen. Een ‘eigen’ dorpsconsulent is daarbij essentieel. Hij of zij fungeert voor inwoners als een laagdrempelige toegang tot zorg en ondersteuning en het is en blijft voor Zegveld Zorgt een vereiste dat Zegveld en de Meije een eigen dorpsconsulent houden.

Na vele besprekingen heeft de gemeente Woerden toegezegd dat Zegveld en de Meije een eigen dorpsconsulent blijven houden. Voorlopig met hetzelfde aantal uren als de huidige dorpsconsulent. Mocht het aantal te behandelen zorgzaken stijgen of dalen kunnen de uren alsnog worden aangepast.

Helaas zijn wij door bovenstaande wijzigingen in de sociale agenda van de gemeente Woerden, genoodzaakt afscheid te nemen van de huidige dorpsconsulent Henk Oskam. Henk is de afgelopen jaren zeer betrokken geweest bij Zegveld Zorgt. Hij heeft tientallen hulpvragen zelf kunnen afhandelen en een groot aantal andere zaken door kunnen verwijzen naar de gespecialiseerde hulpverlening. Henk heeft dat op een vakkundige, discrete en prettige manier gedaan. Wij zijn Henk zeer erkentelijk voor het enthousiasme waarmee hij zich de afgelopen jaren heeft ingezet en wensen hem heel veel succes in zijn verdere loopbaan. Er zijn momenteel vergevorderde gesprekken gaande over de opvolging van de huidige dorpsconsulent. Zodra deze gesprekken afgerond zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en de nieuwe dorpsconsulent aan u voorstellen.

Activiteiten/gebeurtenissen in 2020

Onderstaand geven wij u een verslag van de activiteiten die de afgelopen maanden wél plaats hebben gevonden.

In maart hebben we aandacht besteed aan een nieuw initiatief: “Coronahulp Zegveld”. Deze organisatie heeft tijdens de lockdown ondersteuning geboden aan dorpsgenoten als het niet lukte om boodschappen te doen, medicijnen op te halen of om een praatje te maken. Een mooie actie van een groep betrokken jonge mensen.

Vanaf 12 maart hebben we noodgedwongen alle activiteiten zoals de Koffieochtend, Zegveld Beweegt en de thema-avonden moeten annuleren. Een paar weken geleden leek het er even op dat dit weer genormaliseerd kon worden maar helaas, we zijn weer terug bij af. Het bestuur is Marja Meijers, Atie Vermeij en alle vrijwilligers enorm dankbaar voor hun inzet en de moeite die zij de afgelopen maanden hebben genomen voor het bedenken van alternatieven om toch zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan. Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen wandelen op woensdagochtend én naar chauffeurs die mensen die wat slechter ter been zijn, naar de koffieochtend willen brengen en halen.  

Op 26 april werden wij verrast met het bericht dat Atie Vermeij en Frank Burgers een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen. Zij kregen het lintje o.a. voor het werk dat zij verrichten voor Zegveld Zorgt. Helaas konden ze niet met een smoesje naar het gemeentehuis worden gelokt maar bleef het bij een telefoontje van de burgemeester.

In de week voor Pasen is bij alle deelnemers aan de activiteiten van Zegveld Zorgt een vrolijk paascadeau thuisbezorgd. De foto’s zijn gepubliceerd op Facebook en de website.

Op 9 mei was Zegveld Zorgt even Zegveld bezorgd. In samenwerking met Welzijn Zegveld en Lionsclub Woerden werd er op 100 willekeurig gekozen adressen in Zegveld en de Meije een bloemetje bezorgd. Een fleurige groet in een bijzondere tijd.

In de zomer is begonnen met het aanpassen en verbeteren van de website. Wij streven naar een site waarop u alle mogelijke informatie kunt vinden over gezondheidszaken. Dat varieert van de openingstijden van de apotheek tot het adres en telefoonnummer van de fysiotherapeut en de meest uiteenlopende zorgvragen. Vanaf januari komt er op de website een afgeschermd gedeelte waar alleen leden van Zegveld Zorgt in kunnen loggen. Hier kunt u informatie vinden zoals verslagen van de vergaderingen, statuten en het financieel verslag.

Zegveld Zorgt had op 1 oktober van dit jaar 296 leden.

Het bestuur bestaat uit:

  • Hans van Kesteren, voorzitter,
  • Theo Nieuwendijk, secretaris, contactpersoon dorpsconsulent
  • Piet Bremmer, penningmeester
  • Marco van Mourik, coördinator vrijwilligers/coördinator binnentuin De Pionier
  • Karin Vredenbregt, algemeen bestuurslid, communicatie.

Geertje Bol heeft aangegeven per 1 oktober te stoppen met haar werkzaamheden als bestuurslid. Vanaf de oprichting in 2016 van Zegveld Zorgt heeft Geertje veel tijd en energie in Zegveld Zorgt gestoken. Wij vinden het als bestuur erg jammer dat Geertje weggaat maar respecteren en begrijpen haar besluit en wensen haar veel plezier en succes bij alles wat zij gaat ondernemen. Zodra het mogelijk is wordt er zowel van Henk als van Geertje nog officieel afscheid genomen. Door het vertrek van Geertje is er een vacature in het bestuur ontstaan. Ambieert u een bestuursfunctie en heeft u affiniteit met Zegveld Zorgt dan is dit misschien iets voor u. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Hans van Kesteren.

De Pionier Doordat omwonenden bezwaar tegen de bouw van De Pionier hebben gemaakt, liggen alle activiteiten op dit moment stil. De Raad van State zou in het najaar hierover een beslissing nemen. Door de Coronacrisis is het echter afwachten of dit inderdaad voor het einde van het jaar nog gebeurt of dat de beslissing verder uitgesteld wordt. Woningbouwvereniging GroenWest gaat er nog steeds vanuit dat er groen licht komt en de eerste bouwwerkzaamheden begin volgend jaar aanvangen. Via de website zullen wij u van alle ontwikkelingen op de hoogte houden. Direct betrokkenen, geïnteresseerden in een woning in De Pionier krijgen persoonlijk bericht.

Wij hopen dat we u op deze wijze voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Laten we de komende tijd positief en optimistisch blijven en een beetje naar elkaar omkijken.  

Als bijlage ontvangt u de factuur voor de contributie van 2021.

Hartelijke groeten,

Zegveld Zorgt, Hans van Kesteren, voorzitter.