Ledenvergadering 2019

Er zullen na de pauze een aantal korte presentaties worden gehouden.

We hebben een informatieve Woonmarkt georganiseerd met verschillende deelnemers bij wie u in de pauze en na afloop van de avond informatie kunt inwinnen.

Gemeente Woerden wil met u in gesprek over de woonvisie, er vind een herijking plaats waar ze u bij wil betrekken. Bolton geeft de status van de laatste ontwikkelingen van plan Weidz.

GroenWest spreekt over huurwoningen en toewijzingen. De architect van het plan de Pionier presenteert de laatste situatieschetsen. Onze dorpsconsulent vertelt iets over de leefbaarheid in Zegveld en de vertegenwoordiger van het dorpsplatform over hun rol in dit alles.

Het belooft een mooie en informatieve avond te worden.

We sluiten rond 21.30 uur af met een drankje.

We hopen op een grote opkomst en verwelkomen u graag op dinsdag 16 april vanaf 20.00 uur in de Milandhof!