Bezoek vanuit Steinhagen

We hebben Rick Voorend en Joanna Dussel gevraagd of dat op 22 november bij hen in het Thomashuis mogelijk zou zijn, we bleken van harte welkom. We werden er ontvangen met koffie en thee. De gastvrijheid was zelfs zó groot, dat we werden getrakteerd op pepernootcake, die de bewoners tevoren in het activiteitencentrum voor het bezoek gebakken had. Op deze fraaie locatie hadden de Duitse bezoekers een mooi zicht op Zegveld.

Annemiek van der Beek en Geertje Bol waren namens het bestuur van ZegveldZorgt aanwezig. We vertelden hen over het eerste initiatief vanuit het Dorpsplatform enkele jaren geleden, de werkgroep en de uiteindelijke oprichting van onze zorgcoöperatie in 2016 en het doel dat we ermee voor ogen hadden. Door hulp voor en door dorpsgenoten het mogelijk te maken dat met name de oudere Zegvelder in staat zou zijn langer zelfstandig in de vertouwde eigen woning in Zegveld te kunnen functioneren. Een belangrijke manier om dat te bereiken was het aanstellen van een dorpsconsulent bij wie de inwoners van Zegveld makkelijk aan zouden kunnen kloppen met problemen vanuit uiteenlopende aard, zodat, liefst in een vroege fase, hulp geboden zou kunnen worden vanuit Zegveld zelf of door professionele zorg vanuit Woerden in te schakelen via het WMO loket van de gemeente. Veel dorpsgenoten hebben de weg naar het spreekuur van Henk Oskam inmiddels gevonden. We bespraken de voor- en nadelen van een dorpsconsulent vanuit de eigen Zegveldse gemeenschap, de samenwerking met andere instanties en organisaties, het ontstaan van de koffieochtenden, de wandelgroep en informatieavonden.

Dorpsconsulent Henk Oskam deed verslag van zijn manier van werken, zijn bereikbaarheid voor de bewoners, de spreekuren in het gebouw van de huisarts, het huisbezoek, de samenwerking met verschillende instanties en met het WMO loket van Woerden.

De Duitse bezoekers waren geinterresseerd, er volgde een enthousiaste discussie. Zij waren nog niet bekend met een dergelijke organisatiestructuur. We begrepen dat in Duitsland het sluiten van verzorgingshuizen nog niet zulke drastische vormen heeft aangenomen als bij ons in Nederland.

We gaven de bezoekers bij afscheid een speculaaspop mee, een Nederlandse lekkernij in de aanlooptijd naar 5 december.