Algemene ledenvergadering van 9 april

De Algemene ledenvergadering op 9 april jl. was een bijzondere editie voor Zegveld Zorgt.
In het eerste gedeelte van de avond werd er door het bestuur een toelichting gegeven op alle activiteiten en het financiële overzicht 2023.
Na de pauze was het tijd voor een bijzondere gebeurtenis. Na een pilot en een aantal jaren een convenant is er door de Gemeente Woerden en Zegveld Zorgt een overeenkomst voor onbepaalde tijd getekend.

Door het ondertekenen van deze overeenkomst is Zegveld de komende jaren zeker van de inzet van de dorpsconsulent.
Wethouder Mariëtte Pennarts-Pouw en voorzitter Henri van Dam ondertekenden het document.
Maar niet alleen deze overeenkomst werd getekend. Adrie de Jong en Riet Verheul hebben als bestuursleden van Welzijn Zegveld hun handtekening gezet onder de overeenkomst met de gemeente Woerden voor het onderhoud van de jeu-de-boulesbaan.
Na dit feestelijke moment werd er door de aanwezigen nog doorgepraat over allerlei onderwerpen, zoals wonen en zorg, 0-100 jaar, ontmoeting en verbinding, gezondheid en beweging. Uit deze gesprekken kwamen een aantal goede ideeën die door het bestuur de komende tijd zeker verder uitgewerkt zullen worden.

ALV 2024 01 ALV 2024 02 ALV 2024 03