De Pionier officieel geopend

In oktober 2022 zijn de woningen en de ontmoetingsruimte van De Pionier in Zegveld opgeleverd.
Voor eigenaar Cazas Wonen en het nauw betrokken Zegveld Zorgt alle reden om hier 12 januari bij stil te staan.

Bijna alle appartementen zijn inmiddels bewoond en vanaf half januari zal de ontmoetingsruimte in gebruik worden genomen. aldus Hans van Kesteren, voorzitter van zorgcoöperatie Zegveld Zorgt.
”We zijn er trots op dat dit in Zegveld voor de Zegvelders is gerealiseerd.”

Met een symbolische overhandiging van een reuzensleutel aan Rinus Hoogerbrugge een van de bewoners en nauw betrokken bij dit project, werd deze mijlpaal op 12 januari gemarkeerd.

Wethouder Arjan Noorthoek vindt het inspirerend dat zoveel partijen elkaar gevonden hebben: “Gemeente, Zegveld Zorgt en Cazas Wonen hebben er allemaal een mooie bijdrage aan geleverd. Waarmee we bereikt hebben dat deze Zegvelders in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Mijnheer Hoogerbrugge is daarvan een sprekend voorbeeld, hij is vanaf dag één betrokken.
Geweldig dat hij hier nu kan wonen.”

Na de officiële handeling was er voor de gasten alle gelegenheid om in De Milandhof nog eens terug te kijken op dit huzarenstukje van gemeenschapszin.
Namens Cazas Wonen sprak ontwikkelaar Pieter Akkermans over een project waar: ”door de inwoners van Zegveld veel energie in is gestoken, waardoor de haalbaarheid steeds dichterbij kwam. Met als ultiem resultaat dat er nu een prachtig en duurzaam complex staat.”

De komende maanden richt Zegveld Zorgt de gemeenschappelijk tuin verder in zodat de bewoners in de lente elkaar ook buiten kunnen ontmoeten.