Organisatie

Organisatie

Zegveld Zorgt organiseert het aanbod van hulp en zorg door:
o    Voor alle inwoners die hulp of zorg nodig hebben het aanspreekpunt te zijn (via de dorpsconsulent).
o    Via WoerdenWijzer WMO-aanvragen te behandelen.
o    Contact te leggen met vrijwilligersorganisaties.
o    Het eigen vrijwilligersnetwerk van Zegveld Zorgt in te zetten.
o    Te verwijzen en/of te begeleiden naar professionele zorgaanbieders.