Aanmelding voor lidmaatschap

Aanmeldingskaart voor lidmaatschap zorgcoöperatie Zegveld Zorgt i.o.
Naam en voorletters
Invalid Input

Straatnaam en huisnummer
Invalid Input

Postcode en woonplaats
Invalid Input

E-mailadres
Invalid Input

Gezinsleden kunnen zich apart laten inschrijven, zij hebben hierdoor stemrecht in de ledenvergadering.
Naam medegezinslid 1
Invalid Input

E-mailadres medegezinslid 1
Invalid Input

Naam medegezinslid 2
Invalid Input

E-mailadres medegezinslid 2
Invalid Input

De minimumcontributie is € 20,- per jaar per huishouden
De minimumcontributie voor een medegezinslid met stemrecht is € 10,- per jaar
Als u een hogere contributie wilt betalen is dat van harte welkom
De contributie wordt definitief vastgesteld in de eerste ledenvergadering, de vermelde bedragen zijn dus onder voorbehoud